Islam dengan segala kesempurnanya melihat perkawinan ialah sebuah peristiwa berharga didalam kehidupan manusia, sebab Islam melihat perkawinan adalah keperluan basik […]